Under något bistra förhållanden har några Milsbo-bor tagit sig ut på Milsbosjön på lördagen för att göra upp i ENERGI-NAPPET.

Men det var inte bara fiske, utan även korvgrillning och prisutdelning som välbehövligt höjde temperaturen.

Resultatet blev:

Första plats Nils Jonsson Milsbo 2,806 kgsmiley

Andra plats Tony Eriksson Dalviksberg 1,340 kg

Tredje plats Martin Åhs Milsbo 1,290 kg

Fjärde plats Britt Karlsson Milsbo 0,570 kg