Kallelse till årsmöte i Milsbo bygdegårdsförening

tisdagen den 10:e mars kl 19.00 i Milsbo bystuga

Alla bybor inbjuds till årsmöte med efterföljande dopp

Välkomna önskar styrelsen